Kontaktujte nás: 032 771 9000 | dataelcom@dataelcom.sk
0 €

Základné informácie Cookies

Vaše údaje spracúvame, aby sme vám poskytovali obsah alebo reklamy a merali poskytovanie takéhoto obsahu alebo takýchto reklám s cieľom získať prehľad o našej webovej stránke. Tieto informácie poskytujeme svojim partnerom na základe súhlasu a oprávneného záujmu. V odkazoch pod jednotlivými účelmi si môžete uplatniť právo udeliť súhlas alebo namietať voči oprávnenému záujmu na základe osobitného účelu nižšie alebo na úrovni partnera. Tieto voľby budú oznámené našim dodávateľom, ktorí sa zúčastňujú na rámci transparentnosti a súhlasu.

Vysvetlenie upozornení na súbory cookie a súhlasu so súbormi cookie
Súbory cookie sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania moderných webových stránok. Väčšina prispôsobenia a integrácie sociálnych médií na webových stránkach sa tak či onak spolieha na súbory cookie.

Možno ich však použiť spôsobom, ktorý neprináša úžitok návštevníkom, a často sa používajú na sledovanie ľudí na webe a vytváranie profilov, ktoré sú pre značky a inzerentov veľmi cenné pre cielený marketing.

Toto sa často považuje za zásah do súkromia, a keďže súbory cookie sú pomerne tichá technológia – môže sa vám to stať bez toho, aby ste si to uvedomovali, alebo aby ste to mohli zastaviť, ak by ste chceli.

V roku 2011 bola zavedená nová celoeurópska legislatíva na ochranu súkromia, ktorá sa stala známou ako zákon o súboroch cookie, aby ste si lepšie uvedomili túto činnosť a dali vám možnosť rozhodnúť sa, či ju chcete povoliť.

Zákon o súboroch cookie vyžaduje, aby vám webové stránky poskytovali jasné a podrobné informácie o tom, ako používajú súbory cookie, a poskytovali vám spôsoby, ako dať najavo, či takéto používanie chcete alebo nechcete povoliť. Webová stránka je potom zo zákona povinná rešpektovať vaše želania. Môže to znamenať, že zablokujú súbory cookie, ktoré sa vám nepáčia, alebo vám neumožnia prístup na stránku – mali by ste však očakávať, že budete mať na výber.

Niektoré webové stránky vám umožnia vybrať si, ktoré typy súborov cookie povolíte alebo zablokujete, hoci v niektorých prípadoch, ak to urobíte, nebudete môcť používať alebo vidieť celú webovú stránku.

Ak vám navštívená webová lokalita neposkytuje dostatočné informácie alebo možnosť výberu a spoločnosť, ktorá ju vlastní, má sídlo v EÚ, možno porušuje zákon a môžete proti jej vlastníkovi zakročiť.

Táto webová stránka bola vytvorená, aby pomohla ľuďom lepšie pochopiť, čo sú cookies a ako ich používajú rôzne webové stránky. Môžete ho použiť na vyhľadávanie vašich obľúbených webových stránok a čoskoro budete môcť vyhľadávať informácie o konkrétnych súboroch cookie, aby ste pochopili, na čo sa používajú.