Ponúkame Vám sprostredkovanie služieb satelitnej platformy Skylink:

  • predaj prijímačov, antén, príslušenstva
  • predaj a aktivácia kariet
  • predaj a aktivácia kariet výmena
  • predaj a aktivácia platených programov
  • predaj cenovo zvýhodnených (dotovaných) prijímačov