Kontaktujte nás: 032 771 9000 | dataelcom@dataelcom.sk
0 RON

Predaj a servis registračných pokladníc Elcom

- nové pokladnice

- príslušenstvo k pokladniciam - peňažné zásuvky, skenery, váhy, počítadlá a overovače bankoviek, etiketovacie kliešte

- pásky do pokladníc

- etikety

 

- uvedenie pokladnice do prevádzky - programovanie, fiskalizácia

- prevádzková údržba pokladnice, sťahovanie dát, servisné prehliadky

- oprava pokladnice

- výmena fiškálneho modulu

- vyradenie pokladnice z používania